Om Chance2Change

Hvem er vi?

Morten D. Mathiasen. til højre på billedet.

Mit navn er Morten, jeg er 34 år og er uddannet indenfor social og special pædagogik. Jeg har rødder i det midtjyske, hvor jeg også har gjort mig mange af mine livs- og arbejdserfaringer.

Jeg er fuldtidsansat på et specialtilbud for traumatiserede unge uledsagede flygtningemænd. Derudover har jeg 10 års erfaring indenfor dagtilbud i børnehaver, SFO og skole. Jeg har i 3 år arbejdet med mennesker der har en fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Derudover har jeg vikartimer i en specialgruppe i en børnehave, hvor børnene har flere forskellige udfordringer, hovedsageligt autisme. Jeg er ledsager for en senhjerneskadet mand, og vi er ude en gang i ugen.

Som du kan læse på det ovenstående, så brænder jeg for at gøre noget ekstra og være med til at gøre positiv forskel i andre menneskers liv. Jeg ser stor værdi i relations arbejde og hvordan det som værktøj, kan højne livskvaliteten hos dem jeg møder.

Hvordan blev Chance2change til:

Jeg har over flere gange været i Afrika og arbejde frivilligt. Da jeg var i Tanzania og arbejde på et autismecenter første gang, var det som om der blev vækket noget inde i mig jeg ikke kunne slippe igen. Da jeg kom hjem, brugte jeg de følgende 4 måneder på at arbejde dobbelt, så jeg kunne bruge hele min sommerferie dernede også. Jeg følte dog stadig ikke ”jeg selv” gjorde nok, da der er så mange der har det hårdt og lever i kummerlige forhold. Der besluttede jeg mig for at skabe en organisation, der har til hensigt at få flere ud og arbejde frivilligt.

Jeg startede derfor Chance2change og jeg har lagt meget energi i at få nogle gode aftaler sat i stand for både de frivillige, de lokale og de udsætte børn, unge og voksne. Vi sendte i starten af 2019 den første frivillige afsted til Tanzania og vi sender løbende frivillige afsted nu. Det giver mig en varme indeni at vide, at der kommer støtte og hjælp ned til dem der mangler det mest. Vores hovedformål er at få skabt bedre kår for udsatte børn, unge og voksne på vores destinationer. Dette sker på flere måder:

1: gennem frivillige der hjælper med en moderniseret tilgang til pædagogik, opdragelse, uddannelse og værdier fra vestlige samfund.

2: gennem økonomiske sponsorater og materielle midler, at skabe nye projekter, bygge skoler, institutioner og sponsorbørn, samt til økonomiske tilskud til livsvigtige ting som rent vand, mad og husly.

Jeg har lavet organisationen non-profit, det vil sige der ikke kan tages penge ud af virksomheden. Overskud i virksomheden går udelukkende til nye projekter, der kan skabe bedre kår for udsatte.

Partner:

Jeg har i sommeren 2019 inddraget en kompetent, varm og faglig dygtig pædagog og partner ind i Chance2change. Hans navn er David Wienberg. David er på nuværende tidspunkt bosat i Norge, og han vil derfor hovedsageligt stå for den norske afdeling af Chance2change, samt han er skarp på IT og står for hjemmesiden.

David p. Wienberg

Mit navn er David og jeg er gået sammen med Morten i dette projekt for at skabe en bedre verden! Jeg brænder selv for udvikling, både personligt og for at lære andre hvor fantastisk livet kan være!

Der er mange kampe i at prøve at udvikle sig hele tiden, men med en smule arbejde så klarer man det. De oplevelser og goder man for ud af udvikling er utrolige og de har beriget mit liv så meget! Min største udfordring har været mennesker, men idag elsker jeg at arbejde med mennesker! Til dagligt arbejder jeg som pædagog på fuldtid i en børnehave i Norge fordi jeg som sagt søger udfordring! Jeg ser at jeg kan gøre en kæmpe forskel i at lære dem i Norge en masse om kultur, miljø og andet. endvidere vil jeg gerne give det norske folk muligheden for at ku gøre en forskel for andre samtidig med at de for en fantastisk oplevelse gennem en rejse til et andet land og en personlig udviklings rejse! Som H.C. Andersen sagde “At rejse er al leve” og som Dalai lama sagde ” Vores primære formål her i livet er at hjælpe andre. Og hvis du ikke kan hjælpe dem, så lad i det mindste være med at skade dem”. Jeg har selv Arbejdet både på specialskole og botilbud og det har givet mig en erfaring og viden om området, samt lysten til at skabe noget bedre ude i verden! Jeg har bland andet også arbejdet på produktionsskole med hjemmesider og været i søvernet som lærte mig at man kan så meget mere end man selv tror! Som Dalai lama også siger

“Hvis du tror, du er for lille til at gøre en forskel, så prøv at sove med en myg”. så hvis du læser dette lige nu og vil gøre noget mere, opleve noget mere, blive husket at utallige børn og være med til at foandre verden til noget bedre så kontakt os og lad og give dig et eventyr!

Samarbejdspartnere i Chance2change:

Vi har i Chance2change lavet samarbejde med Elisabeth Lange, der har Afrikanskdans.dk og arrangerer rejser til Ghana. Hendes projekt og vores samarbejde kan der læses mere om under ”Ghana”.